Strefa klienta

Firma nasza oferuje ewentualną pomoc przy uzyskaniu niektórych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny

I. Nieruchomość lokalowa
 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

dla rynku pierwotnego

 • kompletna umowa deweloperska
 • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu
II. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)
 • numer księgi wieczystej  dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze)
 • podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)
III. Nieruchomość zabudowana
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania
 • dokumenty techniczne  zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

dla rynku pierwotnego

 • kompletna umowa deweloperska
 • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu
IV. Lokal użytkowy
 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (podstawa nabycia lokalu)
 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu
V. Grunt niezabudowany
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów
 • mapa geodezyjna (zasadnicza lub podziałowa)
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
VI Nieruchomość komercyjna

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny. Podstawowe dokumenty to:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania
 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
dokumenty-1-1-1
F