USŁUGI

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz gruntów inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego, kancelarii prawnych.

Dokonujemy wycen dla potrzeb:.

 • sprzedaży lub nabycia,
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków),
 • podziału majątku,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • innych celów szczególnych.

Inne usługi:.

 • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,
 • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych
 • pomiar kamerą termowizyjną
peritia_b3-1
hands

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę oraz satysfakcję ze współpracy.

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej, na życzenie klientów udostępniamy wersję elektroniczną. Możemy również przygotować opracowanie w języku angielskim.

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

Koszt wyceny jest uzależniony od specyfiki nieruchomości, rodzaju i charakteru nieruchomości, kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów, konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji oraz celu wyceny.

F